REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

PORR: Wstępne dane za 2018 r.

PORR AG ponownie powiększył portfel zamówień. W 2018 r. produkcja i portfel zamówień osiągnęły najwyższy poziom w historii. Przy oczekiwanej produkcji na poziomie około 5,6 mld EUR, PORR osiągnął wzrost o ok. 18%.

Most Łazienkowski, fot. PORR
Most Łazienkowski, fot. PORR
Portfel zamówień przekroczył po raz pierwszy wartość 7 mld EUR. PORR generuje 88% produkcji na swoich pięciu stabilnych europejskich rynkach krajowych.

– PORR ma mocną pozycję i jest decydującym graczem na rynku. Biorąc pod uwagę napięte otoczenie rynkowe, nasze wyniki są szczególnie solidne –
powiedział Karl-Heinz Strauss, CEO PORR. – Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Popyt na usługi budowlane jest wyższy niż kiedykolwiek wcześniej, a tutaj jesteśmy najlepsi w swojej klasie – dodał.

Pozytywna sytuacja w zamówieniach

 
Na podstawie wstępnych danych PORR zwiększył przychody do 5 592,9 mln EUR, przekraczając tym samym założone cele. Wzrost – widoczny na każdym rynku krajowym – na poziomie 18% był znacznie wyższy niż w poprzednim roku, a także przewyższył średnią w europejskim przemyśle budowlanym. Inżynieria lądowa i przemysłowa odnotowały dynamiczny wzrost, podobnie jak międzynarodowe projekty infrastrukturalne. Ponownie większość produkcji została wygenerowana w Austrii i Niemczech.

Ustalona strategia jest pomyślnie realizowana. Portfel zamówień osiągnął nowy historyczny rekord: poziom 7.099,6 mln EUR, powiększył się o 12%, nawet pomimo dynamicznego wzrostu produkcji. Ta silna pozycja pozwala PORR na jeszcze bardziej selektywne podejście w ofertowaniu projektów. Liczba przyjętych zamówień utrzymała się na stabilnym poziomie i wyniosła 6.325,7 mln EUR (w poprzednim roku: 6.300,9 mln EUR). Oprócz szeregu projektów w budownictwie kubaturowym, PORR odniósł sukces zwłaszcza w zakresie budowy infrastruktury. Pozyskując kontrakty zakrojone na dużą skalę, takie jak kompleksowy projekt infrastrukturalny Bazowego Tunelu pod Przełęczą Brenner w Austrii, droga ekspresowa S3 w Polsce i kompleks akceleratorów FAIR w Niemczech w 2018 roku, PORR zdołał stworzyć trwały strategiczny fundament dla stanu zamówień na rok 2019 i kolejne lata.

Stabilne zarobki i atrakcyjna dywidenda


Zgodnie ze wstępnymi, niezweryfikowanymi danymi z 2018 r. Zarząd przewiduje zyski nieco powyżej poziomu z poprzedniego roku w wysokości 85,3 mln EUR. W Niemczech osiągnięto znaczny postęp, co kontrastuje z trudnym otoczeniem w Polsce, które w niektórych obszarach negatywnie wpłynęło na wyniki.

PORR utrzymuje swoją zrównoważoną i wiarygodną politykę dywidendową. Zarząd nadal zakłada, że za rok obrotowy 2018 zaproponuje dywidendę w wysokości 1,10 EUR na Dorocznym Walnym Zgromadzeniu – bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Przy stopie dywidendy na poziomie około 6% wyliczonej na podstawie ceny zamknięcia z 2018 r., PORR pozostaje spółką z jedną z największych dywidend w branży.

Perspektywy

W 2019 r. ukierunkowaniem strategicznym pozostaje działalność operacyjna na najwyższym poziomie. Osiągnięcie umiarkowanego zwiększenia poziomu produkcji pozostaje jak najbardziej realne. Wyzwania takie jak ciągły niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, ograniczona liczba podwykonawców i rosnące koszty budowy będą nadal występować. Realizowane wyniki biznesowe mogą odbiegać od prognoz, co związane jest z przytoczonymi czynnikami zewnętrznymi i sezonowością branży.

Ostateczne dane za rok obrotowy 2018 zostaną opublikowane przez PORR AG w dniu 29 kwietnia 2019 r.

Tekst i zdjęcie: PORR AG

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA