REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

PORR wykona inwestycje w GOP dla PLK

PLK podpisały ze spółką PORR umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót na liniach kolejowych: nr 132 Bytom – Zabrze Biskupice, nr 147 Zabrze Biskupice – Maciejów oraz nr 180 posterunek Dorota – Mysłowice Brzezinka.

Podpisanie umowy pomiędzy PLK a PORR, fot. PKP PLK
Podpisanie umowy pomiędzy PLK a PORR, fot. PKP PLK
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót na linii kolejowej nr 132 na odcinku Bytom – Zabrze Biskupice, linii nr 147 na odcinku Zabrze Biskupice – Maciejów, oraz linii nr 180 na odcinku posterunek Dorota – Mysłowice Brzezinka. PLK wykonają również prace torowe w stacji Bytom Bobrek. Łącznie inwestycja obejmie ponad 28 km linii. Sprawniejszy będzie ruch towarowy w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.

– Na dynamicznie rozwijającym się Śląsku, kolej zapewnia coraz lepsze podróże i jest niezbędna w przewozie towarów. Po odnowionych trasach sprawniej pojedzie więcej ładunków, co zwiększy konkurencyjność transportu kolejowego, a co za tym idzie zapewni rozwój gospodarki i naszego regionu –
mówi Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Nowe tory, rozjazdy i sieć trakcyjna


W ramach prac zostaną wymienione 34 km torów i sieci trakcyjnej oraz 32 rozjazdy. Zaplanowano odnowę 35 obiektów inżynieryjnych, m.in. mosty, przepusty i wiadukty w Zabrzu przy ul. Mikulczyckiej, Grunwaldzkiej i Wolności, a także w Sosnowcu przy ul. Skwerowej.

Sprawniejszy przejazd składów towarowych zapewni nowa sieć trakcyjna i nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. O bezpieczeństwo w ruchu kolejowym zadbają dyżurni pracujący w wyremontowanych nastawniach na stacji Zabrze Biskupice oraz w Maciejowie Północnym. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa m.in. na przejeździe kolejowym w Zabrzu przy ul. Ziemskiej, gdzie zostaną wymienione urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Zastosowanie torów bezstykowych i ekranów akustycznych ograniczy oddziaływanie kolei na otoczenie.

– W Krajowym Programie Kolejowym w województwie śląskim są inwestycje, które usprawniają przewóz ładunków. Wraz ze wzrostem prędkości, skróci się czas przewozu towarów. Nowoczesna kolej to także ograniczony wpływ transportu na środowisko i mniej ciężarówek na drogach –
mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zyska gospodarka i region


Przez likwidacje ograniczeń prędkości pociągi pojadą szybciej do 100 km/h. Zwiększy się również przepustowość tras, tzn. pojedzie więcej składów z towarami. Inwestycja pozytywnie wpłynie na konkurencyjność kolei w stosunku do innych gałęzi transportu.

Wartość inwestycji to ponad 250 mln zł netto. Prace wykona firma PORR S.A. Zakończenie projektu zaplanowane jest w połowie 2022 roku. Projekt ubiega się o dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Towary na tory


Obecnie na Śląsku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dzięki inwestycjom z Krajowego Programu Kolejowego zwiększają możliwości przewozu m.in na liniach: Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle, Chybie – Żory – Rybnik – Nędza, Wyczerpy – Chorzew Siemkowice, Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Wschodnia. Planowana jest modernizacja śląskiego odcinka Magistrali Węglowej: Chorzów Batory – Nakło Śląskie, który usprawni przewóz towarów w kierunku portów.

Projekt pn.: „Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka” ubiega się o dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Inwestycja w liczbach:
– 34 km torów,
– 34 km sieci trakcyjnej,
– 32 rozjazdy,
– 35 odnowionych obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty, przepusty),
– 2 przejazdy kolejowo-drogowe,
– 250 mln złotych to koszt tej inwestycji,
– 2022 rok, w którym planujemy zakończyć prace.

Tekst i zdjęcie: Jacek Karniewski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA