REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

PORR wykonawcą inwestycji dla KGHM

Spółki PORR i KGHM Polska Miedź podpisały umowę wartą 250 mln zł. W ramach inwestycji w ciągu 2,5 roku wybudowany zostanie korpus statyczny zapory zachodniej Kwatery Południowej, rozbudowany nasyp dociążający zapory wschodniej istniejącego Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most, wybudowana Pompownia Wschód wraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowana infrastruktura zlokalizowana na terenie Pompowni Tarnówek.

Zdjęcie: PORR SA, www.porr.pl

Inwestycja jest częścią strategii Gospodarki Obiegu Zamkniętego wdrażanej przez polski koncern miedziowy od kilku lat.

W ramach realizowanej inwestycji PORR S.A. wykona m.in.:

– budowę korpusu statycznego zapory zachodniej Kwatery Południowej (do wykonania ok. 3 500 000 m3 nasypu) oraz likwidację wież ujęciowych W3 i W6,

– dociążenie zapory wschodniej na odcinku sekcji E1-E2 (do wykonania ok. 1 000 000 m3 nasypu),

– budowę Pompowni Wschód wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

– przebudowę infrastruktury techniczno-socjalnej.

W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace związane z adaptacją, budową oraz rozbudową zaplecza socjalnego na terenie Pompowni Tarnówek. Równolegle będą prowadzone prace związane z budową korpusu statycznego zapory zachodniej Kwatery Południowej oraz budową Pompowni Wschód. Termin zakończenia realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem prawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie oraz likwidacją wież ujęciowych W3 i W6 to 30.06.2026 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA