REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

PORR zbuduje Centrum Usług „Mulnik”

Na początku kwietnia spółka PORR podpisała umowę z Miastem Świnoujście i ZWIK Świnoujście na rewitalizację terenów powojskowych na wyspie Uznam. Będzie to I etap inwestycji, jaką jest utworzenie w Świnoujściu strefy działalności gospodarczej pod nazwą Centrum Usług „Mulnik”.

  
Wizualizacja: Urząd Miasta Świnoujście
Wizualizacja: Urząd Miasta Świnoujście
                        W ramach projektu teren powojskowy o powierzchni 5,5 ha zostanie oczyszczony z przedmiotów niebezpiecznych oraz zdegradowanych budynków a następnie zagospodarowany. Na terenie przyszłego CU „Mulnik” wybudowane zostaną drogi wewnętrzne z odwodnieniem i oświetleniem, ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych. Zadanie obejmuje również budowę sieci wodno-kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

Na terenie opuszczonej bazy wojskowej powstanie strefa ekonomiczna, będąca odpowiedzią na potrzeby lokalnych przedsiębiorców o szerokim profilu działalności. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na tym terenie lokalizację obiektów usługowych, produkcyjnych, magazynowych, składowych, biurowo-administracyjnych oraz portowych.

Przyszłe CU „Mulnik” znajduje się przy drodze dojazdowej i wyjazdowej z promów Karsibór, a w przyszłości także tunelu. Dostęp do terenów przemysłowych na Mulniku poprawi w przyszłości dodatkowo obwodnica wschodnia Świnoujścia. Za te obie miejskie inwestycje – przeprawę pod Świną oraz obwodnicę – odpowiada PORR S.A.

Wartość kontraktu to ponad 29 milionów złotych (ok. 6 mln Euro). Inwestycja powstanie w ciągu 20 miesięcy.

Źródło: PORR

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA