REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

PORR zbuduje przystanek Izabelów

Spółka PORR zbuduje nowy przystanek kolejowy Izabelów. Przystanek powstanie na linii kolejowej nr 14. Wartość inwestycji to 7 670 097,56 zł.

Zdjęcie: PORR SA, www.porr.pl

W ramach umowy podpisanej w połowie grudnia 2023 r. PORR zrealizuje dwa zadania. W pierwszej kolejności zrealizowana zostanie budowa nowego przystanku osobowego pn. Izabelów, na linii kolejowej nr 14. Będą to dwa perony jednokrawędziowe długości 150 m wraz z przygotowaniem 50 m rezerwy pod rozbudowę przystanku w przyszłości. Na peronach wykonane zostaną wiaty przystankowe, tablice informacyjne oraz oświetlenie. Dojście do peronu zapewnione zostanie poprzez wybudowanie chodnika i schodów. Dodatkowo, celem ułatwienia dostępu do peronu dla osób z niepełnosprawnością w ramach drugiego zadania zbudowane zostaną dwie windy osobowe.

Inwestycja została podzielona na 5 etapów. W ich ramach planowane są następujące kamienie milowe:

– koncepcja projektowa: 40 dni od dnia podpisania umowy;

– opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej: 280 dni od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień;

– Roboty budowlane (peron nr 1 – faza I) – 370 dni od dnia podpisania umowy;

– Roboty budowlane (peron nr 2 – faza II) – 460 dni od dnia podpisania umowy;

– Dokonanie odbioru końcowego i zakończenie robót budowlanych wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i pozwolenia na użytkowanie: 501 dni od dnia podpisania umowy.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA