REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

PORR zbuduje S16 Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa

W piątek otwarto oferty na projekt i budowę drogi ekspresowej S16 Borki Wielki – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu DK59. Najniższą ofertę zaproponowała spółka PORR na kwotę 708,6 mln zł.

Mapa: GDDKiA O/Olsztyn
Mapa: GDDKiA O/Olsztyn
Najwyższą ofertę zaproponowała spółka POLAQUA opiewa na 1,014 mld zł.

Zamawiający w ocenie ofert przyjął m.in. kryterium czasu realizacji kontraktu, które wymaga aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji inwestycji wynosi 36 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). W postępowaniu przyjęto jeszcze, oprócz czasu realizacji kontraktu, następujące kryteria oceny ofert: cena, przedłużenie okresu gwarancji jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, równość podłużna nawierzchni, personel wykonawcy oraz przejęcie części ryzyka przedłużenia czasu na ukończenie tj. 30 dni z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wszyscy wykonawcy zaoferowali wydłużenie okresu gwarancji o 5 lat i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące.

Inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowa droga będzie miała długość 17,1 km – 13,1 km w ciągu S16 oraz 4 km w ciągu DK59 (obwodnica Mrągowa). Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast na przebiegu obwodnicy Mrągowa w ciągu DK59 będzie to droga o przekroju w większości jednojezdniowym (1×2). Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe: Sorkwity, Bagienice i Mrągowo.

Budowa 17 km nowej drogi skróci czasu przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas, spaliny i wibracje.

Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2020-2023.

Tekst i mapa: GDDKiA O/Olsztyn

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA