REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Port Gdański z certyfikatem PRS

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. dołączył do grona organizacji certyfikowanych w ramach Standardu PRS (Protection-Reliability-Safety).

 
Zdjęcie: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk
Zdjęcie: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk
Uzyskany certyfikat stanowi dla firmy, jej klientów i  innych stron zainteresowanych, obiektywny dowód na  podejmowanie skutecznych działań dla minimalizowania ryzyka wystąpienia zakażeń, w  tym ich zapobiegania, a  także potwierdza gotowość firmy do  reagowania w  przypadku stwierdzenia zakażeń lub wystąpienia stanu epidemii.

Wdrożenie programu PRS w  ZMPG SA umożliwiło prowadzenie efektywnych działań profilaktycznych i  zapobiegających wystąpieniu zakażeń koronawirusem. Następnym krokiem był audyt, który miał na celu zweryfikowanie stopnia wprowadzenia wymagań PRS.

– Od początku pandemii pozostaliśmy portem w  100% operacyjnym.   Wprowadziliśmy szereg procedur bezpieczeństwa i  obostrzeń, które pozwoliły zachować operacyjność naszego portu. Uzyskany certyfikat pokazuje zasadność wprowadzonych procedur, a  także jest dowodem na  to, że  mamy świadomość odpowiedzialności za  nasze wspólne bezpieczeństwo. Certyfikat ten jest dla nas i  naszych kontrahentów, obiektywnym dowodem podejmowania skutecznych działań dla minimalizowania ryzyka wystąpienia zakażeń, w  tym zapobiegania zakażeniom, jak również gotowości do  reagowania w  przypadku ich stwierdzenia –
mówi Łukasz Greinke, Prezes Portu Gdańsk.

Uzyskany certyfikat potwierdza, że  wdrożone rozwiązania sprzyjają ogólnej poprawie odporności Portu Gdańsk na  ryzyka zakażeń, jak również zaświadcza o  zdolności do  spełnienia wymagań prawnych w  zakresie m.in.  wytycznych WHO.

– Współpraca polskich podmiotów działających w  branży morskiej jest krzepiąca – tym bardziej, że  sam przedmiot naszej współpracy, o  której  tu mówimy, nie  jest bezpośrednio z  naszą branżą związany. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk potwierdził, że  zarówno jego pracownicy, jak
i interesanci w  niepewnym obecnie czasie mogą czuć się bezpiecznie, bowiem wdrożono rozwiązania pozwalające zapanować nad  zagrożeniami spowodowanymi różnego rodzaju chorobami zakaźnymi, w  tym m.in.  COVID-19. Należy również podkreślić, że  wdrożenie standardu zapewnia zachowanie ciągłości działania organizacji w  przypadku wystąpienia zakażeń –
podkreśla Prezes PRS S.A. Andrzej Madejski.

ZMPG S.A. ma teraz prawo posługiwania się znakiem certyfikacji poświadczającym wdrożenie Standardu PRS. Korzyści jakie z  tego tytuły wynikają to  m.in.: zachowanie ciągłości działania w  przypadku wystąpienia zakażeń, zwiększenia stabilności funkcjonowania organizacji, minimalizowanie strat finansowych spowodowanych m.in.  przerwami w  pracy, zwiększenie bezpieczeństwa epidemicznego kontrahentów, większa wiarygodność organizacji w  otoczeniu biznesowym a  tym samym poprawa konkurencyjności na  rynku.

Tekst: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA