REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki

Zwiększenie wykorzystania potencjału energetyki słonecznej, jej rola we wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju gospodarczego Polski oraz działania na rzecz usprawnienia realizacji porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki, to główne tematy posiedzenia Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki z 20 czerwca br.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

– Fotowoltaika jest jednym z filarów transformacji energetycznej i ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz sposobem na zapewnienie taniej, zielonej energii dla gospodarstw domowych oraz przemysłu – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. – To wszystko sprawia, że Polska jest jednym z liderów rozwoju fotowoltaiki w Europie.

Wiceminister zaznaczył też, że wraz z dalszym rozwojem fotowoltaiki w Polsce, zarówno tej prosumenckiej jak i wielkoskalowej, niezbędne jest powszechne wdrożenie technologii magazynowania energii. Pozwoli to na zapewnienie dostaw energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE w momencie gdy jest niska wietrzność i nasłonecznienie. Ponadto, magazyny energii ułatwiają wchłonięcie nadmiaru energii generowanej w źródłach rozproszonych oraz ich lepszą integrację z siecią elektroenergetyczną.

Priorytetem Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest stworzenie warunków, aby energia ze słońca była dostępna możliwie jak najszerzej. W tym celu w resorcie:

  • Podejmuje się działania ograniczające bariery administracyjne w realizacji inwestycji w fotowoltaikę,
  • Wskazuje się na potencjał terenów poprzemysłowych, którym energetyka słoneczna może dać „drugie życie”.

Rozwój energetyki słonecznej w Polsce pozwoli na stworzenie silnej branży, nowych miejsc pracy i realizacji inwestycji liczonych w miliardach złotych.

– Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki ma wspierać rodzimy przemysł poprzez wzmacnianie budowy polskich specjalizacji w zakresie energetyki słonecznej. Nie będzie to możliwe bez współpracy z przedstawicielami sektora – dodał wiceminister.

Jednocześnie zaznaczył, że wykorzystanie potencjału branży współpracującej w ramach porozumienia sektorowego wymaga dostosowania modelu dotychczasowej współpracy do nowych wyzwań i oczekiwań związanych z transformacją energetyczną.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA