REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Posiedzenie Rady Naukowej PIG-PIB

22 kwietnia po raz pierwszy w nowym składzie obradowała Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Inauguracyjne obrady przewidywały w programie procedowanie wielu bieżących spraw, głównie wydania opinii personalnych i rzeczowych.

Zdjęcie: PIG-PIB, www.pgi.gov.pl

W lutym 2024 r. Główny Geolog Kraju powołał nowe osoby do składu Rady Naukowej: prof. dr. hab. Stefana Góralczyka, dr. Henryka Jacka Jezierskiego, prof. dr. hab. Jana Przybyłka, prof. dr. hab. Stanisława Speczika, dr. Ryszarda Strzeleckiego, dr hab. inż. Magdalenę Wdowin, prof. dr. hab. inż. Herberta Wirtha. Nowym przewodniczącym Rady został dr Henryk Jacek Jezierski.

W posiedzeniu uczestniczyli niemal wszyscy członkowie Rady Naukowej. Ponadto gościem był podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos, Główny Geolog Kraju oraz przedstawiciele związków zawodowych w PIG-PIB.

Rada dokonała uzupełnienia składu osobowego prezydium – zastępcą przewodniczącego Rady Naukowej została mgr Katarzyna Świętochowska. Ponadto opiniowano roczne sprawozdanie z działalności Instytutu, sprawozdanie finansowe i roczny plan finansowy oraz treść umowy zawieranej przez Ministra Obrony Narodowej i PIG-PIB.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA