REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Postęp prac na budowie obwodnicy Sanoka

Rzeszowski Oddział GDDKiA informuje, że pomimo przerwy zimowej, Wykonawca obwodnicy Sanoka, dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, kontynuuje roboty drogowe, mostowe i branżowe.

Prace na obwodnicy Sanoka, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Prace na obwodnicy Sanoka, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Na ten tydzień zaplanowano m.in. kontynuowanie wykopów i nasypów, a w zakresie robót branżowych wykonywanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowę cieków: potoku płowieckiego i lewego dopływu Sanoczka I. Wykonawca realizuje także prace na obiektach inżynierskich:
– wiadukt drogowy WD-3: betonowanie ustroju nośnego;
– most drogowy MD-10: montaż kotew naklejanych, montaż dylatacji, montaż krawężników, montaż desek gzymsowych;
– most drogowy MD-2: zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej;
– most drogowy MD-5: wykonanie odwodnienia zasypki, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej, wykonanie zasypki inżynierskiej, wykonanie gzymsów, montaż dylatacji;
– most drogowy MD-5A: montaż krawężników, montaż desek gzymsowych, odwodnienie zasypki, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej, wykonanie kap chodnikowych;
– wiadukt drogowy WD-1: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, wykonanie murów z gruntu zbrojonego, montaż krawężników oraz desek gzymsowych;
– most drogowy MD-6: wykonanie murów z gruntu zbrojonego, przygotowanie platformy pod ustrój nośny.

To tylko niektóre prace, jakie Wykonawca zaplanował do zrealizowania w najbliższych dniach. Na kontrakcie trwa bowiem tzw. przerwa zimowa więc prowadzone roboty w dużej mierze uzależnione są od panujących warunków atmosferycznych.

Umowa na projekt i budowę obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28, o wartości 139 909 727,58 PLN, została podpisana 9.02.2016 r. Prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu 2017 r. Na 7-kilometrowym odcinku obwodnicy powstanie 12 obiektów inżynierskich, 4 obiektów na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi. Zakończenie robót planowane jest końcem 2019 r.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA