Tunele Wiadomości
1 Minuta czytania

Postęp prac na budowie tunelu na S7

Pomimo przerwy zimowej na dwóch odc. S7 Lubień – Naprawa i Skomielna Biała – Rabka-Zdrój wraz z nowym odcinkiem DK47 do Chabówki prace są wykonywane, na tyle na ile pozwalają warunki atmosferyczne.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Odcinka tunelowego przerwa zimowa od 15 grudnia do 15 marca nie dotyczy.

Na odcinku tunelowym trwają prace przy drążeniu tunelu, wykonywaniu obudowy tymczasowej i stałej. Wydrążono wraz z wykonaniem obudowy tymczasowej 2118 m tunelu. Przy portalu południowym wykonywane są żelbetowe pale wielkośrednicowe. Średnica pali wynosi 1,2 m, trzeba ich wykonać 150. Wiercone są na głębokość od 14 m do 30 m. W sumie wykonano 1024 m pali, czyli ok. 30,3 proc. całości.

Na odcinku I Lubień – Naprawa prowadzone są prace ziemne przy wykopach i nasypach oraz wykonywane są drenaże.

W zakresie tych prac wykonano:
– 91,5 proc. wykopów,
– 86,8 proc. nasypów,
a prac przy budowie obiektów inżynierskich:
– 66 proc. podpór i konstrukcji oporowych,
– 67 proc. ustrojów nośnych,
– 22,8 proc. izolacji,
– ponad 20 proc. odwodnienia obiektów.

Na odcinku III Skomielna Biała – Rabka-Zdrój w zakresie prac ziemnych wykonano:
– 100 proc. wykopów,
– 54,3 proc. nasypów.
a robót mostowych:
– 100 proc. podpór i konstrukcji oporowych,
– 99,9 proc. ustrojów nośnych,
– 40 proc. prac wykończeniowych.

Na budowie odcinka I w ostatnich dniach pracowało 208 robotników przy wykonywaniu gwoździ zabezpieczających nasypy oraz na obiektach inżynierskich m.in. przy zbrojeniu i betonowaniu kap chodnikowych oraz dylatacji. Na odcinku III S7 pracowało średnio 200 pracowników i wykonywali prace wykończenie. Na budowie tunelu pracowało 170 osób.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Kraków
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI