REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Postęp prac na obwodnicy Bydgoszczy

Postępują prace budowlane na drodze ekspresowej S5, stanowiącej północno-zachodnią obwodnicę Bydgoszczy. Pomiędzy węzłami Bydgoszcz Północ a Bydgoszcz Opławiec ułożona została już w całości nawierzchnia betonowa.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz
                      Do tego aby pokonać całą prawie 15 kilometrową trasę, brakuje jeszcze kilkuset metrów nawierzchni na obiektach inżynierskich: wiadukcie nad linią kolejową w Maksymilianowie oraz moście nad Brdą.

Na trasie, którą planujemy udostępnić kierowcom w tym roku, trwa montaż barier ochronnych i ogrodzeń, prowadzone są drobne prace ziemne oraz kontynuowane roboty wykończeniowe na Obwodzie Utrzymania Drogi (OUD) w Tryszczynie.

Łuk już w całości

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz

Kontynuowane są również prace przy montażu i wzmacnianiu łuków wiaduktu nad linią kolejową w Maksymilianowie. Trwa spawanie i wzmacnianie konstrukcji oraz rozpoczął się montaż płyt prefabrykowanych, na których docelowo ułożona zostanie nawierzchnia drogi ekspresowej.

Długość całkowita obiektu wynosi 162 m, a szerokość 38 m. Łuk wiaduktu sięga 25,5 m. Schematem statycznym konstrukcji ustroju nośnego jest jednoprzęsłowa konstrukcja łukowa tzw. łuk Langera. Konstrukcja nośna obiektu składa się z pomostu oraz dźwigarów łukowych. Pomost obiektu (konstrukcja zespolona) stanowi ściąg dźwigarów łukowych. Pomost zaprojektowano w postaci stalowych dźwigarów głównych o przekroju zamkniętym, poprzecznic i podłużnic blachownicowych oraz żelbetowej płyty pomostowej. Dźwigary łukowe zaprojektowano jako stalowe o przekroju zamkniętym.

Most nad Brdą


Ustrój nośny pod obie jezdnie jest już zabetonowany i montowane jest wyposażenie obiektu. Betonowane są również płyty przejściowe, trwa pielęgnacja betonu, ułożono izolację na moście w ciągu północnej jezdni S5, a na południowej na kapie chodnikowej. Trwa montaż kolektora odwodnieniowego.

Most zaprojektowano jako trójprzęsłową konstrukcję stalową zespoloną z płytą z betonu zbrojonego, sprężoną poprzecznie, podpartą na żelbetowych przyczółkach oraz na podporach pośrednich. Długość obiektu wynosi 227,9 m, a szerokość 35,48 m

Chronimy środowisko


Warto wspomnieć, że wody opadowe z drogi ekspresowej nie będą odprowadzane do rzeki Brdy a zostaną dokładnie podczyszczane aby skutecznie chronić pobliskie ujęcie wody. Trasa ekspresowa S5 przecina bowiem obszar strefy ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej „Czyżkówko”. Jest to teren, na którym zgodnie z rozporządzeniem, obowiązują zakazy i ograniczenia, mające na celu niedopuszczenie do przedostania się zanieczyszczeń do pobieranych wód.

By zabezpieczyć ujęcie wody powierzchniowej z rzeki Brdy, na drodze S5 wyprowadzono spływ wód opadowych z drogi przebiegającej przez strefę ochronną ujęcia poza nią do specjalnych zbiorników. Wykonano szczelne rowy drogowe na terenie ochrony pośredniej, a na wylotach z kanalizacji deszczowej poza strefą ochrony pośredniej zastosowano separatory substancji ropopochodnych. Zastosowano również monitoring jakości wód i rozszerzono zakres badań poza standardowe wymagania.

Dodatkowo, by uchronić środowisko przed skutkami potencjalnej awarii lub katastrofy drogowej, możliwe będzie zatrzymanie w rowach niebezpiecznej substancji jeszcze przed dostaniem się do zbiorników. Zastosowano separatory substancji ropopochodnych o konstrukcji uniemożliwiającej wypłukiwanie się z nich zanieczyszczeń. W zbiornikach bezpośrednio przy wylocie wydzielono wanny betonowe o pojemności ok. 100 m3, w których nastąpi zatrzymanie niebezpiecznej substancji.

Obecnie obowiązujące zapisy sprawiają, że pomimo tak zaawansowanych zabezpieczeń przez most nad Brdą nie mogłyby przejeżdżać pojazdy przewożące substancje niebezpieczne, w tym również cysterny z paliwami.

GDDKiA oczekuje obecnie na zmianę aktu prawa miejscowego. Niedopuszczenie bowiem przewozu substancji niebezpiecznych przez dobrze zabezpieczoną trasę drogi ekspresowej S5, przyczyni się do skierowania ruchu tranzytowego substancji niebezpiecznych przez centrum miasta Bydgoszczy lub na inne drogi.

Droga S5 – postęp robót


Przed końcem roku kierowcy skorzystają z kolejnego odcinka S5, od Jaroszewa do granicy z województwem wielkopolskim o długości 25 km. Zaawansowanie prac wynosi ok. 90 proc., a kierowcy już jeżdżą fragmentem tej trasy od węzła Lubcz do S5 w Wielkopolsce.

Trwają również zaawansowane prace zmierzające do skomunikowania poszczególnych odcinków trasy S5, będących na różnym etapie zaawansowania robót. W tym roku planujemy umożliwić kierowcom skomunikowanie odcinka Szubin – Jaroszewo z odcinkiem 7 oddawanym do ruchu a w połowie przyszłego roku udostępniony kierowcom zostanie również węzeł Pawłówek (odc.4) domykający ring obwodnicy Bydgoszczy. Przedłużenie czasu realizacji tego odcinka pod Bydgoszczą, związane jest z odkryciem podczas budowy śmieci i gruzu z okresu PRL i lat 90. Ich utylizacja przełożyła się także na dodatkowe koszty.

Duże zainteresowanie


Przetarg na wybór wykonawców którzy dokończą realizację odcinków po włoskiej firmie Pizzarotti, wywołał duże zainteresowanie branży. W związku z dużą ilością zapytań, których wpłynęło blisko 2500, wyznaczyliśmy nowe terminy otwarcia ofert. Dla odcinka Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ będzie to 13 listopada. Dla odcinków Nowe Marzy – Świecie Południe oraz Świecie Południe – Bydgoszcz Północ to 26 listopada.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Bydgoszcz

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA