Drogi Wiadomości

Postęp prac na obwodnicy Myśliny

Na obwodnicy Myśliny pomimo przerwy zimowej w miarę możliwości wykonywano prace, na które pozwalały warunki pogodowe. Dzięki tym pracom wykonawca osiągnął pierwszy kamień milowy w terminie kontraktowym.

Prace na obwodnicy Myśliny, fot. GDDKiA O/Opole
Prace na obwodnicy Myśliny, fot. GDDKiA O/Opole
Aktualnie kontynuowane są prace związane z wznoszenie nasypów w ciągu głównym obwodnicy oraz budową dróg objazdowych stanowiących dojazd do nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy. Wykonywane są ostatnie roboty związane z przebudową sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Zabetonowano płytę pomostu najdłuższego na kontrakcie wiaduktu nad linią kolejową.

Obwodnica Myśliny powstaje w ciągu drogi krajowej nr 46. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum spółek: Bitum, DROG-BUD oraz Nowak-Mosty. Wartość kontraktu to 40 776 841,86 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji to październik 2019 r.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Opole

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI