REKLAMA
Budownictwo Geoinżynieria Wiadomości
1 Minuta czytania

Postęp prac na terenie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Postępują prace przy modernizacji tarasów oraz odbudowie skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, jednego z najważniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. Wykonawcą inwestycji jest Mostostal Warszawa.

 

Zdjęcie: Zamek Książąt Pomorskich w  Szczecinie, www.mostostal.waw.pl
Zdjęcie: Zamek Książąt Pomorskich w  Szczecinie, www.mostostal.waw.pl

– Za nami wymagający etap pełnego rozpoznania stanu technicznego skarp otaczających zamek oraz  podziemi. Prace badawcze na terenie skarp już zakończono. Trwające roboty konsultowane są m.in. z  naukowcami z  Instytutu Techniki Budowlanej – mówi Marcin Szymborski, Dyrektor Grupy Kontraktów w  Mostostalu Warszawa. – W tej chwili najbardziej zaawansowane prace są prowadzone na tarasie południowym obiektu. Wkrótce rozpocznie się zabezpieczanie skarpy północnej. 

Zdaniem ekspertów, gruz nasypowy, który podczas powojennej odbudowy zamku wykorzystano do stabilizacji zamkowego wzgórza, chociaż przetrwał blisko pół wieku, nie  był najlepszym rozwiązaniem. Liczne pustki powietrzne i  rozluźnienie gruntów, stały się zagrożeniem nie  tylko dla  samej bryły zamku, ale i  sąsiadujących ze skarpą wschodnią budynków Podzamcza. Dlatego konieczne było wzmocnienie tarasów i  skarp.

Konstrukcja tarasu wschodniego została już wzmocniona poprzez mikropalowanie i  iniekcje.

Na tarasie południowym gotowe są już konstrukcje, a najdalej posunięte są prace przy sieciach zewnętrznych m.in. sanitarnej, elektrycznej. Na tarasie północnym przeprowadzone są prace związane z  infrastrukturą techniczną m.in. sieciami instalacji. W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji i  zabezpieczeniem tuneli, a także prace związane z  zabezpieczeniem i  przebudową skarpy północnej zgodnie z  zaleceniami ekspertów.

Podczas prac na tarasie północnym odnaleziono ceglane relikty wcześniejszej zabudowy z  połowy XIX wieku. Były to pozostałości fundamentów wieży północno-wschodniej i  klatki schodowej. Relikty te, podobnie jak fragmenty średniowiecznego muru obronnego na tym tarasie, zostały już poddane konserwacji i  zabezpieczone przed zniszczeniem. W partii fundamentów skrzydła wschodniego odnaleziono też linię dylatacyjną wskazującą na późniejsze dostawienie skrzydła północnego do wschodniego.

Wszystkie znaleziska są starannie inwentaryzowane. Wykonywana jest dokumentacja pomiarowa i  fotograficzna oraz  analiza historyczna elementów.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA