REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Postęp prac projektowych ws. przebudowy skrzyżowania w Krzyszkowicach

Postępują prace projektowe dotyczące przebudowy skrzyżowania DK7 z drogami: powiatową i gminną, w miejscowości Krzyszkowice koło Myślenic, na bezkolizyjne.

 
W trakcie przygotowania są materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Zgodnie z planem decyzja środowiskowa ma być wydana w 2021 r.

Aby poprawić bezpieczeństwo na tym miejscu jak najszybciej prace dokumentacyjne są intensywne. W ciągu pół roku od podpisania umowy (8 lipca 2020 r. podpisana została umowa), na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania na Zakopiance (DK7) w Krzyszkowicach odbyło się cztery rady techniczne, na których projektanci prezentowali kolejne warianty nowego, bezkolizyjnego rozwiązania komunikacyjnego przedstawicielom gminy, powiatu i GDDKiA. Wykonawca dokumentacji analizował zmiany w koncepcji wnioskowane przez przedstawicieli samorządów i GDDKiA pod kątem możliwości terenowych i przepisów prawa. Wprowadzał zmiany w koncepcjach.

Zaprezentowane jako ostatnie rozwiązanie projektowe przewiduje likwidację przejścia dla pieszych na poziomie jezdni DK7 oraz relacji skrętu w lewo z drogi krajowej nr 7 w drogi: powiatową i gminną. W pasie dzielącym jezdnie przewidziany jest zieleniec. Aby zapewnić relacje skrętu w miejsce tego zlikwidowanego, wybudowany zostanie nowy odcinek drogi, z możliwością poruszania się pojazdów i pieszych. Będzie przebiegał pod Zakopianką. Istniejąca droga powiatowa oraz nowo projektowany odcinek drogi będą włączone do DK7 i przeznaczone wyłącznie do skrętów w prawo, z zapewnieniem dodatkowych pasów wyłączania i włączania. W tej koncepcji założone zostało wyburzenie jednego budynku mieszkalnego i gospodarczego po północno-wschodniej stronie DK7 oraz przeniesienie do skansenu zabytkowego budynku mieszkalnego wraz z towarzyszącym mu obiektem gospodarczym, które znajdują się po południowo-zachodniej stronie Zakopianki. Trwa poszukiwanie skansenu, który przejął by pieczę nad zabytkiem.

Projekt przebudowy skrzyżowania będzie jeszcze podlegał licznym uzgodnieniom, dlatego jego ostateczny kształt może się różnić od przedstawionej w załączniku koncepcji.

Zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia zawartego 5 października 2020 r. pomiędzy GDDKiA, burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice oraz Zarządem Powiatu w Myślenicach. Zgodnie z tym porozumieniem GDDKiA zleciła opracowanie kompleksowej dokumentacji i zapewniła udział przedstawicielom gminy i powiatu w projektowaniu i wyborze najkorzystniejszego wariantu przebudowy skrzyżowania. W ramach zobowiązań finansowych powiat zapewnia 2 mln zł a gmina 500 tys. zł na realizację robót budowlanych. Ponad 31 mln zł szacunkowych kosztów inwestycji pokryje GDDKiA.

Harmonogram inwestycji:
– przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowej i jej uzyskanie – 2021 r.
– uzyskanie zgody na realizację (ZRID) – 2022 r.
– realizacja robót budowlanych – lata 2023-2024.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Kraków
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA