REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Postęp prac przy budowie obwodnicy Olesna

Przedstawiciele mediów obserwowali 3 października postęp prac na budowie obwodnicy Olesna w ciągu drogi S11. GDDKiA przybliżyła im także szczegóły związane z pracą kilkuset osób, które na co dzień są zaangażowane w realizację tej inwestycji.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Budowa tego 25-kilometrowego odcinka nowej trasy jest już zaawansowana w około 70 proc.

Zaawansowanie prac


Na początku września br. udostępniono kierowcom wiadukt na węźle Olesno, wybudowany w ciągu drogi wojewódzkiej nr 487 prowadzącej do Byczyny. Na budowanym węźle wykonawca finalizuje układanie warstw konstrukcyjnych.

Finalizowane są roboty ziemne w zakresie wykopów, nasypów oraz wzmocnienia podłoża w ciągu trasy głównej oraz dróg poprzecznych. Kontynuowane są prace związane z układaniem warstw konstrukcyjnych jezdni. Warstwa podbudowy z kruszywa jest już widoczna na znacznym odcinku trasy głównej.

Wykonawca kontynuuje prace przy układaniu warstw bitumicznych (podbudowy zasadniczej, warstwy wiążącej). Prowadzone są prace na 24 obiektach mostowych, m.in. w zakresie ustrojów nośnych oraz prac wykończeniowych części obiektów. Na niektórych obiektach mostowych prace zbliżają się do końca.

Zakres inwestycji


Początek przebiegu nowej drogi ekspresowej będzie zlokalizowany na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu Kolonii Ciarka w ramach  tymczasowego ronda łączącego istniejącą DK11 z S11. Koniec zlokalizowany będzie na granicy woj. opolskiego i śląskiego, w pobliżu  miejscowości Łomnica.

Docelowo dwujezdniowa obwodnica Olesna, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i nośności 11,5 t/oś, zostanie połączona z sąsiednimi odcinkami drogi ekspresowej. Dla fragmentu od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna uzyskano decyzję środowiskową w sierpniu ubiegłego roku. Z kolei dla odcinka od końca obwodnicy Olesna w kierunku Lublińca i Tarnowskich Gór opracowywane są możliwe warianty przebiegu i na jeden z nich zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Obiekty inżynierskie i ronda


Inwestycja przewiduje także budowę 24 obiektów mostowych oraz węzła Olesno na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami. Wśród zaprojektowanych obiektów mostowych największe z nich to dwa wiadukty nad linią kolejową relacji Tarnowskie Góry – Kluczbork o długości całkowitej odpowiednio około 135 oraz 126  m.

Projekt przewiduje także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Korzyści wynikające z budowy obwodnicy


Nowa trasa zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc nowoczesne drogowe połączenie dla województw wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na aktywizację gospodarczą terenów zlokalizowanych w  sąsiedztwie S11 oraz w województwie opolskim.

Docelowo obwodnica Olesna stanowić będzie fragment drogi ekspresowej S11, która ma charakter ogólnopolski i połączy porty woj. zachodniopomorskiego z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym.

Całkowita wartość inwestycji (włącznie z nadzorem i wykupem gruntów)  to 767,9 mln zł. Dofinansowanie ze środków funduszy europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wynosi około 411 mln zł.

Inwestycja zostanie oddana kierowcom w II kwartale 2023 roku.

Źródło: tekst GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA