REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Powołano nowego Głównego Geologa Krajowego

25 stycznia br. minister klimatu i środowiska wręczyła nominację na głównego geologa kraju profesorowi Krzysztofowi Galosowi. Nowy główny geolog kraju był wcześniej m.in. dyrektorem Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat/

Prof. Krzysztof Galos jest absolwentem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, doktorem habilitowanym nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia, od 2020 roku profesorem nauk ścisłych i przyrodniczych. Przed objęciem stanowiska dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Wiceprzewodniczący Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w obszarze geologii gospodarczej, złożowej i górniczej, gospodarki surowcami mineralnymi, ekonomiki górnictwa, polityki surowcowej i polityki energetycznej. Autor i współautor ponad 270 publikacji naukowych oraz ponad 100 ekspertyz dla ministerstwa ds. środowiska, innych ministerstw oraz podmiotów gospodarczych z obszaru geologii i górnictwa. Posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA