REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Powołano Radę Naukową przy spółce GAZ-SYSTEM

21 września Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM powołał interdyscyplinarną Radę Naukową – grono doradcze Zarządu Operatora Systemu Przesyłowego. Rada składa się z uznanych ekspertów i przedstawicieli świata nauki, reprezentujących różne obszary tematyczne związane z funkcjonowaniem spółki: energetykę, bezpieczeństwo, prawo, ekologię i ochronę zdrowia.

Logo: Gaz-System

Głównym zadaniem Rady jest wspieranie zarządu spółki w przyszłych obszarach działalności, identyfikowanie wyzwań i szans dla GAZ-SYSTEM związanych z rozwojem strategicznym, a także konsultacje w zakresie realizacji celów strategicznych spółki, wskazanych w „Strategii Spółki do 2033 z perspektywą do 2040”.

– Transformacja energetyczna, mimo, że wymaga radykalnych zmian w infrastrukturze, gospodarce, prawie i świadomości, powinna być prowadzona w sposób przyjazny i zrównoważony wobec otoczenia, w którym działamy. Przed GAZ-SYSTEM stoją ambitne cele na najbliższą dekadę: rozbudowujemy dotychczasową infrastrukturę a jednocześnie planujemy wykorzystanie zupełnie nowych technologii. To wszystko powinno być racjonalne kosztowo, bezpieczne oraz wykonane z szacunkiem dla środowiska naturalnego i ludzi – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

– Strategia na najbliższe dziesięciolecie, przyjęta przez spółkę, obejmuje wiele aspektów, których wzajemne oddziaływanie musimy wziąć pod uwagę. To powód, dla którego zaprosiliśmy do współpracy uznane autorytety wielu branż i środowisk akademickich. Kompleksowe podejście do przyszłości energetyki, z uwzględnieniem roli gazów zdekarbonizowanych, zapewni najlepsze funkcjonowanie spółki i polskiej gospodarki – dodał Chludziński.

GAZ-SYSTEM od 2025 r. będzie podlegał Dyrektywie o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). W związku z tym wzrośnie liczba czynników – środowiskowych, społecznych, zarządczych – które spółka powinna uwzględniać w procesie planowania strategicznego.

Aktualna strategia spółki oparta jest na trzech filarach:

 • utrzymanie bezpieczeństwa infrastruktury przesyłowej poprzez sprawowanie funkcji operatora systemu przesyłowego oraz systemu skraplania gazu ziemnego;
 • rozwój nowych rynków gazów: wodoru i biometanu, a także wychwyt, transport i magazynowanie CO2;
 • dążenie do neutralności klimatycznej w całym łańcuchu wartości spółki, minimalizacja wpływu na środowisko poprzez obniżenie uciążliwości inwestycji i eksploatacji oraz postawienie człowieka w centrum strategii poprzez dbałość o jego bezpieczeństwo i dobrostan.

W ramach powyższych obszarów spółka wyznaczyła do realizacji następujące cele strategiczne:

 • wykorzystanie infrastruktury GAZ-SYSTEM do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu;
 • utrzymanie całkowitej niezależności od dostaw rosyjskiego gazu przy rosnącym popycie;
 • utrzymanie bezpieczeństwa oraz wzmocnienie odporności infrastruktury;
 • wypracowanie nowego modelu współpracy sektora gazowego i elektroenergetycznego – integracja sektorów;
 • stworzenie systemu przesyłu i magazynowania wodoru;
 • aktywny udział GAZ-SYSTEM w rozwoju rynku biometanu w Polsce;
 • dążenie do osiągnięcia pozycji lidera innowacyjności w obszarze gazów zdekarbonizowanych;
 • zmniejszenie wpływu na klimat i środowisko;
 • tworzenie kultury korporacyjnej skoncentrowanej na bezpieczeństwie i dobrostanie ludzi;
 • wdrażanie modelu biznesu opartego na doskonaleniu procesów i analizie danych.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA