REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Powołano zarząd Budimeksu na XI kadencję

9 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Budimeksu SA powołała Artura Popko do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, ‎dyrektora generalnego Budimeksu SA na okres XI, wspólnej dla Zarządu kadencji, obejmującej lata ‎obrotowe 2025, 2026 i 2027.

Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl

Jednocześnie Rada Nadzorcza Budimeksu SA na wniosek ‎Prezesa Zarządu, dyrektora generalnego ‎Budimeksu SA powołała na XI kadencję ‎Zarząd spółki w składzie:‎

  • ‎Pani Anna Karyś-Sosińska – członek Zarządu,‎
  • ‎Pan Jacek Daniewski – członek Zarządu,‎
  • ‎Pan Marcin Węgłowski – członek Zarządu,‎
  • ‎Pan Cezary Łysenko – członek Zarządu,‎
  • ‎Pan Maciej Olek – członek Zarządu.‎

Uchwały Rady Nadzorczej Budimeksu SA wejdą w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego ‎Zgromadzenia Budimeksu SA za 2023 r. oraz uzyskania przez ‎wymienione osoby absolutorium z ‎wykonania obowiązków członka Zarządu w 2023 r.‎

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA