REKLAMA
Drogi Wiadomości

Powołano Zespół ds. analizy przebiegu autostrady A4

Dyrektor wrocławskiego Oddziału GDDKiA powołał wewnętrzny Zespół ds. analizy przebiegu autostrady A4 w powiązaniu komunikacyjnym z innymi drogami regionu.

Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

Zadaniem Zespołu będzie sprawdzenie funkcjonalności rozwiązań komunikacyjnych przyjętych dla autostrady A4 w opracowanym Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, w szczególności w kontekście skomunikowania autostrady z innymi drogami regionu. Integralną częścią prowadzonej analizy będą spotkania z włodarzami gmin, przez które przebiega A4. Wzajemny dialog, wskazanie potrzeb, wymiana spostrzeżeń i argumentów są niezwykle istotne dla sprawnego i efektywnego planowania rozwoju układu drogowego Dolnego Śląska. Przeprowadzona analiza pozwoli w sposób całościowy i kompletny spojrzeć na kwestię przebudowy tak ważnej dla regionu trasy.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA