REKLAMA
Geoinżynieria Wiadomości
1 Minuta czytania

Powstaje palisada na górze Św. Justa

Powstają już pierwsze pale palisady przy DK75 na górze św. Justa, w Tęgoborzu. Prace wykonywane są poza jezdnią i nie powodują utrudnień dla ruchu pojazdów.

Żelbetowe pale, z których zbudowana będzie palisada mają 60 cm średnicy i otwory na nie wiercone są w gruncie na głębokość 13 metrów każdy. Powstanie w sumie 17 km pali, wszystkie o średnicy 60 cm. Palisady będą zabezpieczały drogę od strony stoku. Nie wszystkie prace można będzie wykonywać poza jezdnią, także od połowy czerwca 2018 r. wprowadzany będzie ruch wahadłowy na czas prac w obrębie jezdni.

Prowadzona przebudowa ma przywrócić drogę do stanu przed uszkodzeniami, które spowodowało osuwisko oraz wzmocnienie jej i zabezpieczenie od strony stoku przed napierającymi masami ziemnymi. Celem jest utrzymanie przejezdności drogi, ponieważ ruchy osuwiskowe mogą doprowadzić do całkowitego jej zniszczenia. Powstanie odwodnienie drogi poprzez budowę systemów drenaży, studni i rowów odprowadzających wodę. W praktyce oznacza to, że trzeba rozebrać istniejącą drogę, odbudować ją i wzmocnić, zabezpieczając jednocześnie betonowymi palisadami od strony stoku. W ramach odwodnienia drogi wykonane będą oprócz drenaży zbierających wody powierzchniowe także drenaże wiercone w skarpach i zboczu góry. Studnie odwodnieniowe będą miały głębokość 10 metrów i 14 metrów.

Prace nie obejmują stabilizacji całego osuwiska Just-Tęgoborze. Mają zasięg lokalny.

Koszt prac wyniesie 46 377 949,56 zł. Rozbudowa ma być wykonana w ciągu 10 miesięcy. Do tego terminu nie jest wliczany okres zimowy, czyli zakończenie prac zaplanowane jest na maj 2019 r.

Autor: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA