REKLAMA
Mosty Wiadomości
3 Minuty czytania

Powstaną nowe mosty na Dunajcu i Warcie

Wczoraj Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało pozytywne opinie o dofinansowaniu dwóch nowych mostów w ramach programu Mosty dla Regionów. Nowe mosty powstaną na Dunajcu w Nowym Sączu i na Warcie na trasie Luboń – Czapury.

 
Konferencja prasowa MIiR ws. budowy nowego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu, fot. Biuro Prasowe UMWM
Konferencja prasowa MIiR ws. budowy nowego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu, fot. Biuro Prasowe UMWM
                         26 sierpnia dwóm kolejnym samorządom zostały przekazane pozytywne opinie o dofinansowaniu przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej na potrzeby powstania przepraw na Dunajcu w Nowym Sączu i na Warcie na trasie Luboń – Czapury.

Most na Dunajcu


– Przeprawa w Nowym Sączu to kolejna inwestycja, która zostanie zrealizowana dzięki programowi Mosty dla Regionów. Da ona ogromną szansę na usprawnienie i rozwój transportu regionalnego i podniesienie komfortu podróżowania. Z nowej infrastruktury drogowej skorzystają też lokalni przedsiębiorcy. Dla Nowosądecczyzny i Małopolski będzie to impuls do rozwoju –
powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Koszt przygotowania dokumentacji dla powstania mostu na Dunajcu wynosi 3,8 mln zł, z czego 3,04 mln zł władze województwa małopolskiego otrzymają w ramach dofinansowania z budżetu państwa. Natomiast łączny koszt budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi jest szacowany na około 155 mln zł.

Most na Warcie


Kolejna przeprawa, która otrzymała pozytywną opinię Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, powstanie na Warcie. Opinię w tej sprawie przekazał samorządowi podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda. – Ta inwestycja ma nie tylko szczególne znaczenie dla aglomeracji poznańskiej, nowy most połączy też dwie części gminy Mosina, co ułatwi osobom mieszkającym w okolicy szybszy dojazd do Poznania, łatwiejszy dostęp do szkół, sklepów czy ośrodków zdrowia – podkreślał wiceminister.

– Dzisiejsza wiadomość jest namacalnym przykładem, że rząd Zjednoczonej Prawicy potrafi realnie pomagać ludziom. Nowy most na Warcie ma szczególne znaczenie dla aglomeracji poznańskiej, ponieważ pozwoli skrócić czasu przejazdu między jej gminami. Przedsięwzięcie przyczyni się też do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Luboń i Mosina. Wysoka jakość życia, bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, wartościowe inwestycje są tam, gdzie istnieje dobra infrastruktura –
mówiła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Dodatkowo budowa drogi umożliwi Państwowej Straży Pożarnej otwarcie posterunku pożarniczego na terenie poligonu Szkoły Aspirantów PSP, z którego – dzięki nowej przeprawie mostowej – skróci się czas dotarcia służb do miejsca zdarzeń, między innymi pożarów i wypadków w okolicach Lubonia i Czapur. Koszt przygotowania dokumentacji dla przeprawy na Warcie to 1,9 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł powiat poznański otrzyma z budżetu państwa. Szacunkowy koszt całej inwestycji to około 94 mln zł.

Program Mosty dla Regionów


W Polsce istnieje około 35 tys. różnego rodzaju przepraw mostowych. Jednak w ostatnich dekadach powstawały one głównie w ciągach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych. Pomijane były potrzeby społeczności lokalnych i samorządów, które – ze względu na wysoki koszt budowy mostów – nie były w stanie samodzielnie finansować tego typu inwestycji.

Podczas przygotowywania programu Mosty dla Regionów rząd wytypował 21 miejsc, które najbardziej potrzebują nowych przepraw. Decyzję pozostawiono samorządom. Jednostki samorządu terytorialnego w konkursie na dofinansowanie złożyły łącznie 75 wniosków. Wśród zgłoszonych przez samorządy lokalizacji znajduje się 7 miejsc rekomendowanych z rządowej listy – to mosty na rzekach: Noteć, Warta, Odra (2 lokalizacje), Bug, Wisła oraz San. Na realizację programu rząd przeznaczy 2,3 mld zł.

W programie samorządy mogły ubiegać się o dotację na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi. Dzięki otrzymaniu tego dofinansowania jednostki samorządu terytorialnego będą mogły starać się również o dofinansowanie do 80% kosztów budowy mostu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Tekst: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Zdjęcie: Biuro Prasowe UMWM

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA