Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Powstanie dwujezdniowa obwodnica Brzeska

Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz, która będzie też obwodnicą Brzeska. Obwodnica powstanie jako droga dwujezdniowa klasy GP.

Andrzej Adamczyk, fot. Ministerstwo Infrastruktury
Andrzej Adamczyk, fot. Ministerstwo Infrastruktury
Pierwotnie odcinek ten był planowany jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzona w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wykazała, że przekrój ten może się okazać niewystarczający.

Nowa droga krajowa nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem będzie miała standard drogi dwujezdniowej ruchu przyśpieszonego. W zależności od ostatecznie wybranego wariantu będzie miała ok. 48 km długości.

Jej realizacja została podzielona na dwa odcinki:
– odcinek I – drugi etap łącznika brzeskiego o długości 3 km (obwodnica Brzeska),
– odcinek II – od Brzeska do Nowego Sącza o długości ok. 45 km.

Dwujezdniowa obwodnica Brzeska to drugi etap realizacji łącznika DK75 z autostradą A4. Pierwszy odcinek łącznika pomiędzy A4 a DK94 został oddany do ruchu w 2016 r. Realizacja obwodnicy jest planowana w systemie „projektuj i buduj”, w latach 2020-2023.

Dla odcinka Sądeczanki od Brzeska do Nowego Sącza GDDKiA prowadzi prace przygotowawcze. Obecnie jest opracowywane studium korytarzowe. Analizowane są różne warianty przebiegu trasy, głownie na skutek protestów kilku gmin, przez które ma przebiegać projektowana droga. Z uwagi na wczesny etap prac przygotowawczych inwestycja ta jest planowana do realizacji w latach 2023-2027.

Tekst i zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI