Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Powstanie magistrala wodociągowa w Konstantynowie Łódzkim

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzieli pożyczki w wysokości 5,9 mln zł na budowę magistrali wodociągowej w Konstantynowie Łódzkim. Beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki.

Grafika: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

Blisko 4-kilometrowa nowa sieć będzie zaopatrywać w wodę pitną ponad 16 tysięcy mieszkańców miasta i zwiększy bezpieczeństwo dostaw wobec potencjalnych awarii i zmian pogodowo-klimatycznych.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. – do końca marca 2025 r.

Magistrala wodociągowa zostanie osadzona m.in. w ul. Lutomierskiej w Konstantynowie Łódzkim. Rurociągi pojawią się w rejonie ul. Ignacew na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody do Klonowej oraz w ul. Lutomierskiej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Rszewskiej.

Wybudowaniu magistrali będzie towarzyszyć również podłączenie hydrantów przeciwpożarowych a odpowiedniemu uzbrojeniu sieci wodociągowej posłużą także instalowane zasuwy sekcyjne, oraz armatura odpowietrzająca.

Nowa sieć wodociągowa magistralna umożliwi bezpieczny transport wody uzdatnionej z istniejącej stacji wodociągowej do gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej. Magistrala zwiększy niezawodność układu zaopatrzenia w wodę Konstantynowa Łódzkiego i umożliwi dostarczanie wody z zasilania drugostronnego np. w sytuacji awarii istniejącego przewodu zasilającego teren miasta i gminy – z funkcjonującej obecnie stacji uzdatniania wody przy ul. Wodociągowej. W ten sposób realizacja przedsięwzięcia zapewni nieprzerwalność w dostawie wody dla mieszkańców miasta. Z ulepszonego zaopatrzenia w wodę i wzmocnionej ochrony przeciwpożarowej skorzysta ponad 16,8 tys. osób.

Umowa o dofinansowanie inwestycji została podpisana we wrześniu br. Niskooprocentowana pożyczka została udzielona z programu priorytetowego NFOŚiGW – Adaptacja do zmian klimatu. Beneficjent uzyskał także możliwość umorzenia spłaty pożyczki do 30% jej wartości.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI