Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Powstanie nowy peron na stacji Hajnówka

Na stacji kolejowej Hajnówka powstanie nowy peron, zainstalowane zostaną też dodatkowe urządzenia sterowania ruchem, zwiększające przepustowość stacji. PLK podpisało wartą 32 mln zł netto umowę z wykonawcą prac, które sfinansowane zostaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Zdjęcie: Tomasz Łotowski, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, www.plk-sa.pl

Dzięki inwestycji PLK zyskają mieszkańcy Hajnówki i podróżni, w szczególności korzystający z połączeń dalekobieżnych. Efektem zaplanowanych prac na stacji będzie usprawnienie ruchu pociągów i wzrost przepustowości – można będzie przyjmować więcej składów. 20 grudnia podpisano umowę z wykonawcą robót, firmą INTOP Warszawa.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie układ torowy – zwiększą się możliwości ruchu przez stację składów nadjeżdżających od strony Bielska Podlaskiego i Czeremchy. Pociągi będą mogły krzyżować się, czyli mijać w obrębie stacji. W tym celu zabudowane zostaną dwa dodatkowe rozjazdy i elektroniczne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wymiana urządzeń sterowania w nastawni oraz na sąsiadującym z nią przejeździe kolejowo-drogowym w ul. Warszawskiej dodatkowo zwiększy poziom bezpieczeństwa.

W ramach prac zaplanowano również budowę nowego peronu nr 5 oraz wydłużenie istniejącego peronu nr 4. W efekcie oba będą miały po 250 m długości i umożliwią sprawne przyjmowanie długich pociągów dalekobieżnych. Nowy peron powstanie w pobliżu ul. Warszawskiej i parkingu dla samochodów. Znajdą się na nim wiaty , ławki i niezbędne oznakowanie, a dostęp dla osób o ograniczonej mobilności zapewni pochylnia.

Stacja Hajnówka zmienia się dla podróżnych

PLK kontynuują prace zwiększające komfort i możliwości podróży ze stacji w Hajnówce. W latach 2017-2021 ze wsparciem unijnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, przeprowadzono roboty modernizacyjne na stacji oraz nieczynnej linii kolejowej Lewki – Hajnówka. Ich celem było dostosowanie infrastruktury do powrotu ruchu pociągów regionalnych i transportów towarowych. Dzięki inwestycji po 25 latach pociągi wróciły na linię.

Planowane obecnie prace to kolejny krok w modernizacji stacji Hajnówka. Stworzą one nowe możliwości ruchu składów dalekobieżnych i zapewnią lepsze warunki podróżnym. Roboty budowlane rozpoczną się w 2024 roku. Ich zakończenie zaplanowano na przełom 2024 i 2025 roku. Inwestycja realizowana będzie w formule „Projektuj i buduj”. Szczegółowy harmonogram prac zostanie przygotowany przez wykonawcę.

Roboty w Hajnówce o wartości 32 mln zł netto będą realizowane w ramach projektu „Likwidacja wąskich gardeł i zwiększenie przepustowości linii kolejowych – etap II”. Inwestycja realizowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI