REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Powstanie parking przesiadkowy przy przystanku Kraków Kościelniki

PLK ogłosiły przetarg na budowę 140 miejsc postojowych, nowej zatoki autobusowej i zadaszonego parkingu dla rowerów w sąsiedztwie planowanego przystanku Kraków Kościelniki. Tym samym powstanie nowy węzeł przesiadkowy, który ułatwi i skróci dojazd mieszkańcom okolicznych osiedli do centrum Krakowa.

Zdjęcie: Piotr Hamarnik, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, www.plk-sa.pl

Zwycięzca przetargu w pierwszej kolejności będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej i pozyskania decyzji administracyjnych. W ramach inwestycji w rejonie ul. Pysocice powstanie parking, który będzie mieścił 140 pojazdów, w tym 6 na miejscach dostosowanych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zadaniem wykonawców będzie także budowa nowej zatoki autobusowej oraz zadaszonej wiaty do parkowania rowerów. Obok powstanie również nowa droga dojazdowa i ścieżki, które połączą parking z projektowanym w najbliższym sąsiedztwie przystankiem kolejowym – PLK umowę na jego wykonanie podpisały we wrześniu 2023 roku. Obecnie wykonawcy przygotowują dokumentację projektową dla tego zadania, a perony mają zacząć działać w 2025 roku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem parking gotowy będzie kilka miesięcy później.

Węzeł przesiadkowy w Nowej Hucie powstanie w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” we współpracy z lokalnym samorządem. Przygotowanie i budowę nowej infrastruktury sfinansują PLK, natomiast Gmina Miejska Kraków udostępniła działki i zobowiązała się pokrywać koszty związane z bieżącym utrzymaniem parkingu.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA