REKLAMA
Kolej Wiadomości

Powstanie parking przy stacji w Tomaszowie Mazowieckim

Spółki PLK i PKP podpisały porozumienie w sprawie budowy i przyszłego zarządzania parkingiem przy stacji w Tomaszowie Mazowieckim. 88 nowych miejsc dla samochodów będzie udogodnieniem dla mieszkańców wybierających kolej.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.plk-sa.pl

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. poprawi warunki codziennych dojazdów ze stacji kolejowej Tomaszów Mazowiecki. Dzięki budowie nowego parkingu podróżni bezpiecznie i wygodnie będą mogli przesiąść się z samochodów do pociągów.

20 maja podpisano porozumienie pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Polskimi Kolejami Państwowymi S.A., które określa zasady współpracy i zarządzania parkingiem w przyszłości. Inwestycję szacowaną na około 1,5 mln zł zrealizują PLK ze środków „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Po zakończeniu prac teren przejdzie pod zarząd PKP.

Przy stacji w Tomaszowie Mazowieckim będzie wybudowanych 88 miejsc parkingowych – 4 z nich będą dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Prace przewidziane są w 2025 roku.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA