Drogi Wiadomości

Powstanie rondo w Wolsztynie

Poznański Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na rozbudowę skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 32 w miejscowości Wolsztyn z drogą wojewódzką nr 305 i ul. Gajewskich.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo. W ramach zadania powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych z azylami, zapewniona zostanie komunikacja zarówno dla pieszych jak i rowerzystów. Nośność nawierzchni zostanie zwiększona do 11,5 tony/oś. Przebudowane zostaną niezbędne kolizje z sieciami oraz uzupełnione oświetlenie. Termin składania ofert został wyznaczony na 30 lipca br. do godz. 10:45.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
– Cena – 60%,
– Skrócenie terminu realizacji okresu T1 o 10 dni – 20%,
– Dodatkowy Personel Wykonawcy – 10%,
– Koordynator oznakowania robót – 5%, 
– Długość okresu rękojmi – 4%,
– Zatrudnienie osoby bezrobotnej – 1%.

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminach –
1) Wykonanie wszystkich przezbrojeń w obrębie projektowanego ronda wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej do dnia 05/10/15.11.2020 r. (skrócenie terminu – zgodnie z kryterium oceny ofert).
2) Całość zamówienia w terminie do 10.12.2020 r.

Źródło: GDDKiA O/Poznań
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI