REKLAMA
Drogi Wiadomości

Powstanie ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż DK46

Ponad 4,5 km ścieżki pieszo-rowerowej powstanie wzdłuż drogi krajowej nr 46 między Dębską Kuźnią i Schodnią. Opolski Oddział GDDKiA podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowo-Usługowym Best-Opebel. Wykonawca za kwotę ok 9,4 mln zł zrealizuje zadanie w ciągu 6 miesięcy.

Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/gddkia-opole/

Oświetlenie i urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD)

Ciąg pieszo-rowerowy na wskazanym odcinku zlokalizowany zostanie po prawej stronie drogi krajowej (jadąc w kierunku Ozimka).

Inwestycja obejmie także korektę dwóch istniejących skrzyżowań w zakresie lokalizacji przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów wraz z montażem dedykowanego oświetlenia oraz urządzeń BRD.

Podział kosztów i współpraca

Koszty dokumentacji dla tego zadania były współfinansowane ze środków Gminy Ozimek i Chrząstowice, natomiast realizacja robót budowlanych sfinansowana zostanie z Krajowego Funduszu Drogowego w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA