REKLAMA
Tunele Wiadomości
1 Minuta czytania

Powstanie tunel w Teresinie

Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie zwiększy poziom bezpieczeństwa na kolei oraz usprawni komunikację w Teresinie. 31 października br. Polskie Linie Kolejowe oraz Powiat Sochaczewski i Gmina Teresin zawarły umowę dotyczącą budowy tunelu drogowego.

 
Zdjęcie: Karol Jakubowski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
Zdjęcie: Karol Jakubowski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
W Teresinie i Paprotni mieszkańcy zyskają dodatkowe bezkolizyjne skrzyżowanie w ciągu ul. Ojca Maksymiliana Kolbego/ul. Szymanowskiej (droga powiatowa nr 3837W) z dwoma torami linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice. Efektem inwestycji będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i  drogowym. Przyjęte rozwiązanie ograniczy ruch samochodów w mieście oraz znacznie usprawni komunikację. Obiekt zastąpi obecny przejazd, a kierowcy nie będą musieli czekać przed zamkniętymi rogatkami.

Porozumienie reguluje wzajemną współpracę przy przeprowadzeniu postępowań przetargowych, budowie oraz przejęciu w zarządzanie infrastruktury drogowej.

Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na około 50 mln zł netto. Finansowe zaangażowanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będzie w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap IV”, który planowany jest do dofinansowania ze środków unijnych.

Inwestycja realizowana będzie w formule „buduj”. Projekt obejmie swoim zakresem około 140-metrowy tunel drogowy pomiędzy Teresinem a Paprotnią wraz z przebudową układu przyległych ulic. Zastosowane rozwiązanie umożliwi poprowadzenie pod torami dwóch pasów ruchu dla samochodów oraz ciągu pieszo-rowerowego i chodnika.

Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Jeszcze w 2022 r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Budowa obiektu ma się zakończyć w 2025 roku.

Źródło: tekst PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA