REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Pozwolenie na rozbudowę Terminala LNG w Świnoujściu

Konsorcjum spółek PORR i TGE Gas Engineering GmbH otrzymało pozwolenie na budowę dla realizowanej rozbudowy części lądowej Terminalu LNG w Świnoujściu.

 
Decyzja została wydana prawie pięć miesięcy przed terminem przyjętym w harmonogramie inwestycji. Umowa na zaprojektowanie i rozbudowę Terminalu LNG została zawarta z Polskim LNG z Grupy GAZ-SYSTEM w czerwcu 2020 roku.

Rozbudowa części lądowej Terminalu obejmuje budowę nowego – trzeciego – zbiornika do procesowego składowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) typu FCT „Full Containment Tank” o nominalnej pojemności 180 000 m3 wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami i urządzeniami łączącymi ten zbiornik z pozostałymi obiektami Terminalu. W ramach uzyskanej decyzji zbudowany zostanie również nowy budynek podstacji elektrycznej i budynek kompresorów BOG, estakady i rurociągi technologiczne oraz niezbędne drogi i instalacje towarzyszące.

Nowy zbiornik przeznaczony będzie do magazynowania skroplonego gazu ziemnego w temperaturze roboczej ok. -162°C, a jego średnica zewnętrzna będzie wynosić 83,6 m. Oznacza to, że będzie większy od każdego z dwóch zbiorników, które są obecnie eksploatowane na terenie Terminalu.

Prace będą prowadzone w najwyższym reżimie technologicznym, narzuconym ze względu na wykonywanie ich na terenie czynnego zakładu o strategicznym znaczeniu dla kraju. Zakończenie inwestycji jest planowane na koniec 2023 roku.

Kompleksowa rozbudowa Terminalu LNG


Konsorcjum złożone z PORR S.A. oraz TGE Gas Engineering GmbH jest wykonawcą kompletu kontraktów na rozbudowę świnoujskiego gazoportu. Poza rozbudową części lądowej Terminalu, konsorcjum odpowiada za rozbudowę jego części morskiej, w ramach której zostanie wykonane drugie nabrzeże dla statków, a także za wyposażenie instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w dodatkowe regazyfikatory SCV.

Tekst: PORR S.A.
Zdjęcie: Polskie LNG 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA