Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Pozwolenie na użytkowanie dwóch odcinków S17

10 marca 2021 r. WINB w Warszawie wydał pozwolenie na użytkowanie 2 odcinków drogi ekspresowej S17 między węzłem Lubelska a Kołbielą. Niebawem pojawi się docelowe oznakowanie na tych dwóch odcinkach trasy.

 
Droga ekspresowa S17, fot. GDDKiA
Droga ekspresowa S17, fot. GDDKiA
10 marca br. WINB w Warszawie wydał pozwolenie na użytkowanie dla  dwóch  odcinków S17:  od węzła Lubelska do  obwodnicy  Kołbieli (ok. 15,2 km) oraz  dla  obwodnicy Kołbieli (ok. 8,7 km). Decyzja ta pozwala na wprowadzenie stałej organizacji ruchu  (SOR), a co za tym idzie zlikwidowanie ograniczenia prędkości do 80 km/h, które do tej pory obowiązywało na tych dwóch fragmentach trasy między Warszawą a Lublinem.  Kiedy do tego dojdzie,  kierowcy będą mogli podróżować z prędkością do 120 km/h.  Stanie się to jednak  dopiero  po zakończeniu niezbędnych  robót  budowlanych,  procedur i prac odbiorowych.  Do czasu wdrożenia SOR, wykonawca  musi jeszcze m.in. usunąć betonowe wygrodzenia, wprowadzić docelowe oznakowanie, czy uzyskać zatwierdzenia organizacji ruchu na połączeniu z sąsiednim odcinkiem węzła Lubelska.

Siedem  odcinków 


Budowa drogi S17  między węzłem  Lubelska  a węzłem Kurów Zachód  została podzielona na siedem odcinków. Pięć  z nich,  od końca obwodnicy  Kołbieli do węzła  Kurów Zachód, o łącznej długości  ok.  71 km, GDDKiA udostępniła do użytku w 2019 roku. Natomiast w lipcu 2020 roku kierowcy otrzymali do dyspozycji dwie jezdnie na  wspomnianych  odcinkach od węzła Lubelska do końca  obwodnicy  Kołbieli. W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, obowiązywała tu tymczasowa organizacja ruchu, z ograniczeniem prędkości do 80 km/h.

Zakończenie wszystkich prac budowlanych umożliwiło złożenie w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Po uzyskaniu pozwolenia,  niezwłocznie  rozpoczęły się  prace, których efektem będzie wprowadzenie stałej organizacji ruchu, umożliwiającej kierowcom podróżowanie z prędkością do 120 km/h. 

180 km drogi ekspresowej


Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie tych dwóch odcinków S17 to zwieńczenie prac związanych z budową trasy ekspresowej S17 między węzłem Kurów Zachód a węzłem Lubelska.  Koszt budowy ok. 95 km trasy to ok.  2,6 mld zł.  Dofinansowanie unijne  wyniosło  prawie 1,8 mld zł (kwota ta zawiera 11-kilometrowy odcinek  drogi  S12 od w. Kurów Zachód do mostu na Wiśle w Puławach, który uzyskał dofinansowanie w ramach  tego samego projektu pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów)”.

Trasa S17 znacznie skróciła czas podróży między Lublinem a Warszawą. Kierowcy mogą nią dojechać z miejscowości Piaski, omijając obwodnicami m.in.  Lublin i  Kołbiel,  do  niemal samej Warszawy. Jest to ok. 180 km drogi ekspresowej.

Tekst: GDDKiA O/Lublin
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI