Wod-Kan Wiadomości

Pożyczka dla Gminy Miechów z WFOŚiGW w Krakowie

22 lipca WFOŚiGW w Krakowie podpisał umowę pożyczki płatniczej z Gminą i Miastem Miechów na realizację projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupice wraz z przyłączami domowymi do granic działek” w kwocie 1.111.454,25 zł.

Pożyczka dla Gminy Miechów, fot. WFOŚiGW w Krakowie
Pożyczka dla Gminy Miechów, fot. WFOŚiGW w Krakowie
Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie 30 gospodarstw domowych, co pozwoli odprowadzić na oczyszczalnię ścieki w ilości 6 570 m3/rok.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, który reprezentował Prezes Zarządu – Kazimierz Koprowski. W imieniu Gminy Miechów umowy podpisał Dariusz Marczewski – Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika – Doroty Maciaszek.

Tekst i zdjęcie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI