Wod-Kan Wiadomości

Pożyczka dla Gminy Nowy Wiśnicz z WFOŚiGW w Krakowie

Wczoraj w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Nowy Wiśnicz na realizację zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Wiśnicz” w kwocie 317 361,51 zł.

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 2.841.845,75 zł.

Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 7 373,6 mb i podłączenie do niej 108 gospodarstw domowych co pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnię, ścieków w ilości 23 652 m³/rok.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków środowiska poprzez eliminowanie źródeł zanieczyszczenia oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Umowa została podpisana przez Witolda Kozłowskiego – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie. W imieniu Gminy umowę podpisała Burmistrz – Małgorzata Więckowska przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Korogwicz.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI