Wod-Kan Wiadomości

Pożyczka dla Gminy Raciechowice

24 lipca 2019 r. WFOŚiGW w Krakowie podpisał umowę pożyczki z Gminą Raciechowice na realizację projektu pn. „Budowa Magistrali Wodociągowej Etap 1” w kwocie 6.480.000,00 zł.

Przedmiotem zadania jest budowa magistrali wodociągowej, która zapewni wodę pitną dobrej jakości dla 1050 gospodarstw domowych oraz innych obiektów.

Umowy zostały podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, który reprezentował Prezes Zarządu – Kazimierz Koprowski. W imieniu Gminy Raciechowice umowę podpisał Wójt – Wacław Żarski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Wach.

Tekst i zdjęcie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI