REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Pożyczka dla Gminy Słomniki z WFOŚiGW w Krakowie

2 sierpnia WFOŚiGW w Krakowie podpisał umowę pożyczki z Gminą Słomniki na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Słomniki, Prandocin Wysiołek, Januszowice-gmina Słomniki” w kwocie 1.665.000,00 zł.

Podpisanie umowy, fot. WFOŚiGW w Krakowie
Podpisanie umowy, fot. WFOŚiGW w Krakowie
Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie 50 budynków mieszkalnych, co pozwoli odprowadzić na oczyszczalnię ścieki w ilości 10950,00 m3/rok.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, który reprezentowali Zastępca Prezesa Zarządu – Anna Biederman-Zaręba oraz Robert Bażela pełnomocnik Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie. W imieniu Gminy Słomniki umowę podpisał Burmistrz – Paweł Knafel przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Furgalskiej.

Tekst i zdjęcie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie


REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA