REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Pożyczka dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

13 sierpnia WFOŚiGW w Krakowie podpisał umowę pożyczki na kwotę 2.159.030,76 zł z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łopuszna”.

Podpisanie umowy pożyczki, fot. WFOŚiGW w Krakowie
Podpisanie umowy pożyczki, fot. WFOŚiGW w Krakowie
Planowany koszt kwalifikowany wynosi: 4.055.252,87 zł.

Efektem ekologicznym zadania, warunkującym realizację pożyczki na zasadach preferencyjnych jest: wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszna, do której podłączonych zostanie 106 gospodarstw domowych, co pozwoli odprowadzić na oczyszczalnię ścieki w ilości 23 214,00 m³/rok.

Umowa została podpisana przez Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Panią Annę Biederman-Zaręba oraz Dyrektora Departamentu Pożyczek i Dotacji, Pana Roberta Bażelę. W imieniu Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. umowę podpisał Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Janusz Tarnowski.

Tekst i zdjęcie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA