Energetyka Wod-Kan Wiadomości

Pożyczka dla PUK w Zabierzowie

17 kwietnia WFOŚiGW w Krakowie podpisał umowę pożyczki z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie na realizację zadania pn.: „Instalacja fotowoltaiczna na obiektach i terenie oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach” do kwoty 138 777,00 zł.

Efektem ekologicznym zadania, warunkującym realizację pożyczki na zasadach preferencyjnych jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,15 kWp, która pozwoli ma wyprodukowanie energii elektrycznej w ilości 38,57 MWh/rok.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu.

W imieniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Zabierzowa umowę podpisał Prezes Zarządu – Ryszard Wilaszek.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI