REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Pożyczka na rozbudowę RIPOK w Tarnowie

21 sierpnia WFOŚiGW w Krakowie podpisał umowę pożyczki z MPGK w Tarnowie na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tarnowie”, w kwocie 2 334 454,91 zł.

Zdjęcie: WFOŚiGW w Krakowie
Zdjęcie: WFOŚiGW w Krakowie
Przedmiotem zadania jest zwiększenie ilości odpadów komunalnych o frakcji 0-80 mm wydzielanych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych z 35% do 40% (co najmniej 10 tys. Mg/rok) oraz zwiększenie ilości odpadów poddawanych procesom stabilizacji tlenowej z 15 tys. Mg/rok na 25 tys. Mg/rok, a w przypadku rozbudowy budynku przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych, efektem ekologicznym będzie ograniczenie rozprzestrzeniania się substancji odorowych do atmosfery.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie: Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu i Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie umowę podpisali: Mariusz Burnóg – Prezes Zarządu i Barbara Rozkrut – Prokurent.

Tekst i zdjęcie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA