REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie dla Gminy Kościelisko

13 sierpnia WFOŚiGW w Krakowie podpisał umowę pożyczki z Gminą Kościelisko na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Witów w gminie Kościelisko – Etap II, Cz. 2” w kwocie 1 637 603,66 zł.

Pożyczka dla Gminy Kościelisko, fot. WFOŚiGW w Krakowie
Pożyczka dla Gminy Kościelisko, fot. WFOŚiGW w Krakowie
Efektem ekologicznym zadania będzie wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej 66 gospodarstw domowych oraz obiektu użyteczności publicznej, tj. szkoły, co pozwoli na odprowadzenie do oczyszczalni 15 494,25 m3/rok ścieków.  Umowa została podpisana przez Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Panią Annę Biederman-Zaręba oraz Dyrektora Departamentu Pożyczek i Dotacji, Pana Roberta Bażelę. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Roman Krupa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Stanisławy Czubernat.

Tekst i zdjęcie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA