REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie dla Gminy Osiek

Wczoraj w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Osiek na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Karolina, Świerkowej, Sobótkowej i Spacerowej w miejscowości Osiek”, w kwocie do 2.245.000,00 zł.

Przedmiotem zadania będzie: wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 6.402,00 mb i podłączenie do niej 97 gospodarstw domowych, co pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnię ścieków w ilości 21.243,00 m3/rok.

Umowa została podpisana przez Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Panią Annę Biederman-Zaręba oraz Kierownika Środków Krajowych Pana Robert Bażelę. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Gminy, Jerzy Mieszczak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Krystyny Pytlik.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA