REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie dla Gminy Ropa

18 listopada WFOŚiGW w Krakowie podpisał umowę pożyczki z Gminą Ropa na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” w kwocie 1 500 000,00 zł.

 
Podpisanie umowy pożyczki, fot. WFOŚiGW w Krakowie
Podpisanie umowy pożyczki, fot. WFOŚiGW w Krakowie
Efektem ekologicznym zadania będzie wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej 250 gospodarstw domowych oraz 2 podmiotów gospodarczych, co pozwoli na odprowadzenie do oczyszczalni 55 567,2 m3/rok ścieków komunalnych.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Kazimierza Koprowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy Ropa umowę podpisał Wójt, Pan Karol Górski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Renaty Lisowicz.

Tekst i zdjęcie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA