REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie dla PMN „BOBREK”

Wczoraj WFOŚiGW w Krakowie podpisał umowę pożyczki z Przedsiębiorstwem Metali Nieżelaznych „BOBREK” Sp. J. Krzysztof i Paweł Kleszcz, Bronisław Koźbiał z siedzibą w Bobrku na realizację zadania pn.: „Linia do segregacji odpadów do ich dalszego gospodarczego wykorzystania”, w kwocie 3 075 467,55 zł.

Przedmiotem zadania jest gospodarcze wykorzystanie 25 500 Mg/rok odpadów komunalnych i przemysłowych zawierających aluminium, co pozwoli na ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach o 23 300 Mg/rok.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie: Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu i Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu PMN Bobrek Sp. J. umowę podpisali: Dawid Kleszcz – Prokurent i Przemysław Sidzina – Prokurent.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA