REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Pożyczki dla Gminy Ochotnica Dolna z WFOŚiGW w Krakowie

We wtorek, 9 lipca 2019 r. w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska podpisał dwie umowy pożyczek z Gminą Ochotnica Dolna na realizację projektów pn.:

1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ochotnica Dolna – Etap II”, w kwocie do 374.703,15 zł. Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie 20 gospodarstw domowych, co pozwoli odprowadzić na oczyszczalnię ścieki w ilości 3360 m3/rok.
2. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej”, w kwocie do 2.240.264,66 zł. Przedmiotem zadania jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowość o 455 m3/dobę (do 1455 m3/dobę), co da możliwość dodatkowej redukcji BZT5 w ilości 46594 kg/rok.

Obydwa zadania są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Umowy zostały podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, który reprezentował Prezes Zarządu – Kazimierz Koprowski oraz Zastępca Prezesa Zarządu – Anna Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy Ochotnica Dolna umowy podpisał Tadeusz Królczyk – Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika – Agnieszki Zabrzewskiej.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA