REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Pożyczki dla MZWiK w Nowym Targu

12 lipca 2019 r. WFOŚiGW w Krakowie podpisał dwie umowy pożyczek z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu na realizację projektów pn.:

1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Marfiana Góra oraz na os. Zadział w Nowym Targu” , którego planowany koszt kwalifikowany wynosi: 2.031.103,47 zł. Efektem ekologicznym zadania, warunkującym realizację pożyczki w wysokości 439.780,49 zł na zasadach preferencyjnych jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie 19 gospodarstw domowych, co umożliwi odprowadzenie ścieków w ilości 4161 m³/rok do oczyszczalni ścieków.
2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Targu w rejonie: – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, – OSM wraz z przekroczeniem drogi wojewódzkiej nr 969 Al. Tysiąclecia, – os. Gazdy” , którego planowany koszt kwalifikowany wynosi: 885.739,78 zł.
Efektem ekologicznym zadania, warunkującym realizację pożyczki w wysokości 264.603,66 zł na zasadach preferencyjnych jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie 11 gospodarstw domowych oraz 3 użytkowników instytucjonalnych (zakład pracy i dwa obiekty użyteczności publicznej), co umożliwi odprowadzenie ścieków w ilości 2958,75 m³/rok do oczyszczalni ścieków.

Umowy zostały podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, który reprezentował Prezes Zarządu – Kazimierz Koprowski oraz Zastępca Prezesa Zarządu – Anna Biederman-Zaręba. W imieniu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu umowy podpisał Prezes Zakładu Dariusz Latawiec.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA