REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie dla Gminy Limanowa

27 sierpnia WFOŚiGW w Krakowie podpisał dwie umowy pożyczek z Gminą Limanowa na realizację zadań pn.: 1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stara Wieś, gmina Limanowa”, w kwocie do 2.945.371,00 zł.

Zdjęcie: WFOŚiGW w Krakowie
Zdjęcie: WFOŚiGW w Krakowie
Przedmiotem zadania będzie: wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 9.750,00 mb, do której podłączonych zostanie 112 gospodarstw domowych (w liczbie 509 mieszkańców), co pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnię ścieków w ilości 27.868,00 m3/rok.

2. „Budowa oczyszczalni ścieków w sołectwie Stara Wieś, gmina Limanowa”, w kwocie do 3.000.000,00 zł. Przedmiotem zadania będzie: budowa przepływowej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 661,00 m3/dobę, co pozwoli na redukcję BZT5 w ilości 90.474,38 kg/rok.

Umowy zostały podpisane przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Kazimierza Koprowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy Limanowa umowę podpisała Pan Wójt Gminy Jan Skrzekut przy kontrasygnacie Zastępca Skarbnika Gminy Limanowa Pani Lucyny Raś.

Tekst i zdjęcie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA