REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Prace archeologiczne na S7 Napierki – Płońsk

7 czerwca podpisana została umowa wykonawcza na ratownicze badania archeologiczne wraz z opracowaniem wyników tych badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na trasie S7 Napierki – Płońsk.

Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn
Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn
Wkrótce ruszą badania archeologiczne

Badania archeologiczne zostaną przeprowadzone na ośmiu stanowiskach usytuowanych w okolicach miejscowości Pepłowo, Nowa Wieś, Wola Dłużniewska, Dłużniewo, Ćwiklinek, Cieciórki, Mdzewo i Kuklin. Miejsca te zostały wytypowane na podstawie wcześniejszych badań powierzchniowych. Są to stanowiska o powierzchni nie większej niż 40 arów. Wykopaliska potrwają od 15 do 20 dni od dnia przekazania terenu w zależności od stanowiska. Po zakończeniu badań wykopaliskowych archeolodzy będą mieli 12 miesięcy na opracowanie wyników badań dla poszczególnych stanowisk.

Wykonawca

Wykonawcą prac archeologicznych będzie konsorcjum firm: APB THOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu i Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska z siedzibą w Zielonej Górze. Maksymalny koszt badań ustalony został na poziomie 36,1 tys. zł brutto.

Umowa ramowa – nowa formuła


Niniejsza umowa wykonawcza została zawarta na podstawie umowy ramowej. Jest to nowa formuła wyłaniania wykonawców badań archeologicznych podczas inwestycji drogowych. Polega ona na tym, że we wcześniejszym przetargu wyłoniliśmy kilku wykonawców, z którymi zawarliśmy umowę ramową na wykonywanie archeologicznych badań wykopaliskowych, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

W umowie tej określone zostały zaproponowane przez wykonawcę stawki wynagrodzenia, ramowy czas na prowadzenie badań wykopaliskowych oraz opracowanie wyników badań. W trakcie pojawiania się potrzeby wykonania badan archeologicznych zawieramy umowę wykonawczą z jednym wykonawcą wyłonionym spośród tych, którzy podpisali umowę ramową.

Umowa ramowa na wykonywanie badań archeologicznych ma na celu skrócenie procedury wyłaniania wykonawcy wykopalisk podczas trwania budowy. W rezultacie jednego przetargu zawieramy umowy ramowe z wykonawcami, którzy będą w czasie określonym w umowie (max. 4 lata) mogli ubiegać się o wykonanie konkretnych badań archeologicznych. W rezultacie nie będziemy, w razie pojawiania się kolejnych stanowisk archeologicznych, musieli za każdym razem ogłaszać przetargu. Przy dużej wartości zamówienia takie postępowania przetargowe mogą trwać ok. 2 miesięcy – jeśli nie ma odwołań. Wyłonienie wykonawcy wykopalisk w oparciu o umowę ramową to kilka dni.

S7 Napierki – Płońsk – obecnie czekamy na ZRID


Budowa drogi ekspresowej S7 Napierki – Płońsk to inwestycja obejmującą budowę 71 km drogi S7. Zadanie zostało podzielone na cztery odcinki realizacyjne: Napierki – Mława (ok. 14 km), Mława – Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo – Pieńki (ok. 22 km), Pieńki – Płońsk (ok. 13,7 km). Inwestycja jest realizowana w systemie „Projektuj i buduj”. Obecnie toczy się procedura uzyskiwania decyzji ZRID.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA