REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Prace geologiczne na przyszłej drodze ekspresowej S19 Babica – Domaradz

Rzeszowski Oddział GDDKiA informuje, że rozpoczęły się prace geologiczne na przyszłej drodze ekspresowej S19 Babica – Domaradz (długość 23,5 km).

Prace geologiczne, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Prace geologiczne, fot. GDDKiA O/Rzeszów
W celu rozpoznania warunków podłoża wykonywane są sondowania sprawdzające i wiercenia. Ponadto w miejscach, w których planuje się budowę tunelu wykonywane będą specjalistyczne badania m.in. wodochłonności oraz prześwietlenia miedzyotworowe. Zainstalowane zostaną także głębokie piezometry. Głębokość otworów sięgać będzie 140 metrów. Takie wiercenia wymagają specjalistycznego sprzętu i doświadczonego zespołu prowadzącego badania. Sumarycznie planowane jest do wykonania przeszło 26,2 tys mb wierceń geologicznych.

Umowę na opracowanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od Babicy do Domaradza podpisano 5 lutego 2018 r. Wykonawcą prac o wartości 17,1 mln zł jest konsorcjum firm Promost Consulting Sp. z o.o. Sp.K., GEOTECH Sp. z o.o. oraz IRP Biuro Projektów Sp. z o.o. Rzeszów.

 W ramach w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonania badań geologicznych i hydrogeologicznych, które są niezbędne do prawidłowego rozpoznania podłoża gruntowego pod planowaną inwestycję oraz wystarczające do zaprojektowania wszystkich obiektów budowlanych oraz zabezpieczenia obszarów zagrożonych zjawiskami geodynamicznymi (otwory badawcze, sondowania sprawdzające, kolumny inklinometryczne i piezometry).

 Podstawą wykonania prac geologicznych jest zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej. W w/w projektach robót geologicznych zaprojektowano taki zakres ilościowy i jakościowy badań, aby w sposób docelowy można było zaprojektować konstrukcję posadowienia wszystkich obiektów budowlanych.

 Bezpośredni dozór nad pracami geologicznymi prowadzony jest przez uprawnionych geologów dozoru, którzy podejmują decyzje o technologii i ostatecznej głębokości wiercenia, liczbie i metodzie pobierania próbek gruntów, sposobie likwidacji otworu. Do wykonywania badań stosowane są specjalistyczne wiertnice samojezdne na podwoziu gąsienicowym przystosowane do poruszania się i pracy w bardzo trudnych warunkach terenowych, nie mniej jednak ukształtowanie terenu (głębokie jary o stromych zboczach) jak również występowanie na trasie przyszłej S19 kompleksów leśnych stawia przed wykonawcą niebagatelne zadanie logistyczne polegające na zaplanowaniu przygotowaniu i tras dojazdu oraz miejsc wykonywania otworów w taki sposób aby umożliwić bezpieczną pracę zespołowi prowadzącemu wiercenia.

Obecnie badania geologiczne prowadzone są już na wszystkich odcinkach S19 od Babicy do Barwinka.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA