REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Prace na budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Pomimo przerwy zimowej prace na budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej trwały. Najwięcej wykonano robót melioracyjnych. Tu zaawansowanie prac wynosi ponad 63%. Roboty mostowe zrealizowane są na poziomie ponad 31%.

Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, fot. GDDKiA O/Kraków
Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, fot. GDDKiA O/Kraków
Na najdłuższym na obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, 116-metrowym wiadukcie nad linią kolejową Tarnów – Szczucin, prowadzone są prace przy budowie szalunku i zbrojeniu ustroju nośnego. Montowane są łożyska na czterech podporach. Betonowany jest ustrój nośny: ściany, płyta pomostowa i skrzydła przepustu na rowie melioracyjnym z przejściem dla małych i średnich zwierząt. Wykonywane są także prace ziemne przy wykopach i nasypach oraz melioracyjne i elektryczne.

Inwestycja obejmuje:
– budowę nowego odcinka jednojezdniowej drogi dwupasowej klasy GP o długości około 6,9 km,
– wykonanie nawierzchni przystosowanej do nośności 115 kN/oś,
– budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych),
– wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty),
– budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zjazdów,
– budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów,
– wykonanie urządzeń ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczające wody),
– budowę lub przebudowę chodników,
– oznakowanie i organizacja ruchu z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
– przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z budową drogi,
– opracowanie dokumentacji powykonawczej,
– uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Umowa na budowę odcinka jednojezdniowej drogi dwupasowej klasy GP, w ciągu DK73 podpisana została 10.07.2018 r. i od tej daty liczony jest czas trwania robót. Wykonawcą, który kontynuuje inwestycje jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o., AZI- BUD Sp. z o.o. oraz Duna Aszfalt Út-és Mélyépitő Kft. Gotowa obwodnica i oddania zgodnie z umową ma być w kwietniu 2020 r. Do czasu na realizację nie jest wliczany okres zimowy, czyli od 15 grudnia do 15 marca. Koszt inwestycji wynosi ponad 102 mln zł.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA