REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Prace na budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przygotowawcze na budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15. Obejmą one: wycinkę drzew, rozbiórkę budynków oraz rozpoznanie saperskie.

Zasadnicze prace budowlane rozpoczną się wiosną 2019 r.

Szczegółowy harmonogram prac na najbliższy rok przedstawia się następująco:
1. 12.10.2018 r. – rozpoczęcie robót przygotowawczych – badania geotechniczne, rozpoznanie saperskie, zabezpieczenia środowiskowe (płotki herpetologiczne, zabezpieczenie drzew), wycinka drzew, rozbiórki i wyburzenia;
2. 02.12.2018 r. – złożenie wniosku o zmianę ZRID dla I etapu i złożenie nowego wniosku dla II etapu;
3. Wiosna 2019 r. (po ustąpieniu zimy) – odhumusowanie;
4. Maj 2019 r. – planowane uzyskanie ZRID;
5. Po uzyskaniu ZRID – rozpoczęcie prac takich jak:
– roboty ziemne;
– wzmocnienia gruntów;
– fundamentowanie.

W 2017 r. przeprowadzone zostały archeologiczne prace wykopaliskowe. Łącznie przebadano ponad 3 ha terenu. Najciekawsze znalezisko odkryto w okolicach Krzemieniewa. Jest rozbite naczynie z epoki brązu, w którym znajdowały się ziarna pszenicy i owsa.

Umowę na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15 podpisano 2 lutego 2018 r. Obwodnica o długości ok. 18 km ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1. Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

Nowa droga zostanie powiązana z innymi drogami publicznymi poprzez cztery ronda na wysokości miejscowości Brzozie Lubawskie, Kacze Bagno, Nowe Miasto Lubawskie, Bratian. Wybudowanych zostanie 14 obiektów inżynierskich: 9 wiaduktów, 1 przejście dla zwierząt górne, 3 przejścia dla zwierząt dolne oraz most nad rzeką Wel.

Dzięki budowie obwodnicy zostanie z Nowego Miasta Lubawskiego wyprowadzony ruch tranzytowy, który dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Poprowadzenie ruchu przez nowo wybudowaną obwodnicę pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu. Budowa obwodnicy spowoduje skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

Drogę o długości 18 km wybuduje konsorcjum w składzie: PORR S.A. (Lider) oraz  PORR Bau GmbH (Partner). Wykonawca zrealizuje zadanie do czerwca 2021 r. za cenę 318,2 mln zł. Wartość całej inwestycji, obejmująca oprócz robót budowlanych koszty dokumentacji i wykupy gruntów to 392,7 mln zł.

Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Autor: GDDKiA O/Olsztyn

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA